Endelig løpegård

24.07.2019

Etter mye arbeid over lang tid, snøsmelting (portene var selvfølgelig på fjellet UNDER all snøen) og frakt fra Bjørga til Skibotn kan vi herved erklære løpegården som ferdigstilt!

Selvfølgelig hadde flere av tispene løpetid, så da måtte gården testes i grupper på 4 og 4. Første gruppe ut besto at Arven, Kazan, Arya og Ghost. Gruppen startet med litt spent hilsning. Da formalitetene var ute av verden kunne testen for alvor ta til. Gruppen delte seg i 2.  Arven og Kazan inspiserte gresset og gruslaget mens Arya og Ghost undersøke fastilitetene.

Vi byttet grupper. Kenai, Soica, Lupin og Ruffian. Denne gruppen valgte å fokusere på den store plassen de hadde til rådighet. Alle forsøkte å oppnå størst mulig fart på området. Tissemulighetene var også upåklagelige.

Til sist ble det en minigruppe bestående av Meta, Tigra og Ghost. Tigra satt toppfart og Meta fulgte på. Ghost ville også benytte anledningen til å teste fart ettersom hun ikke benyttet denne muligheten da hun først var inne. Tigra satte stor pris på det friske vannet hun hadde til rådighet. Meta ble etterhvert sliten og måtte gå inn og legge seg.

Alt i alt virket det som om alle var fornøyde med den nye løpegården