HD røntgen Chygge

04.05.2023

Chygge var hos Anicura Finnsens den 03.05.2023 og tok HD-røntgen. Svaret fra NKK kom 04.05.2023 og hun fikk diagnosen A.