Parring mellom Taiga og Muste

29.11.2020

Parring gjennomført mellom Taiga og Muste. Dette blir Taigas første kull om alt går etter planen.